Monday, November 27, 2023

Obagi Nu Derm Gentle Cleanser 1

Sa Ra Mt Obagi Gi Bao Nhiu

Obagi Nu-Derm Gentle Cleanser & Foaming Gel Review | The Skin Spot

Giá bán sn phm sa ra mt ca thng hiu Obagi nhìn chung có giá không h r, dao ng t trên 500.000 ng n vài triu ng/ sn phm. Tuy giá thành cao nhng các sn phm Obagi c ánh giá làáng ng tin bát go, mc giá phù hp vi cht lng sn phm, mang ti s hài lòng – an toàn cho ngi s dng.

Sa Ra Mt Obagi Cho Da Kh Nu Derm Gentle Cleanser

ây là sn phm c thit k dành riêng cho làn da thng hoc da khô, ngoài ra da nhy cm cng có th s dng c bi thành phn ca sn phm khá du nh và không gây kích ng.

Sa ra mt Obagi cho da khô Nu Derm Gentle Cleanser

im ni bt ca sn phm

 • Sn phm sa ra mt Obagi Nu Derm có kh nng h tr loi b hoàn toàn bi bn, các bã nhn và c t còn tn ng trên da. T ó tng cng m trên da, ngn nga kh nng kích ng
 • Vi thành phn c chit xut t du ht táo, cây xô thm, lô hi, qu m và tho mc,… mang ti cho ngi dùng sn phm cp m vàdng m cho da hiu qu
 • Trong ó thành phn lô hi gim bt s kích ng da, sa ra mt luôn giúp da c n nh trong trng thái pH cân bng, to m cn thit cho làn da.
 • Sn phm sa ra mt Obagi cho da khô c bào ch hoàn toàn t thc vt lành tính, không ln tp cht gây hi cho da. Do ó mà tng kh nng ty trang hiu qu, làm sch sâu k c các lp trang im cng u
 • Vi texture dng gel mm mi, khi xâm nhp vào l chân lông khá nhanh, khin loi b c bi bn, chng lão hóa hiu qu, ngn nga khô ráp và giúp da rng r hn mi ngày
 • c bit là sn phm không gây kích ng da, không bào mòn, không làm sng ty hay kích ng – mt trong nhng sn phm c các chuyên gia da liu khuyên dùng.

Nhc im

ánh giá t khách hàng

ánh giá ca khách hàng v sa ra mt Obagi Nu Derm Gentle Cleanser

Giá tham kho: 960.000/ chai 198ml

Sa Ra Mt Trng Da Gel Obagi C Cleansing

Là mt trong nhng dòng sa ra mt trng da ca thng hiu Obagi, sn phm giúp da c sáng và khe lên trông thy.

Sa ra mt trng da Gel Obagi C Cleansing

im ni bt ca sn phm

 • Không ch mang li tác dng làm sch da mt, cun trôi i mi bi bn và bã nhn còn tn ng trong l chân lông. Sa ra mt Obagi C Cleansing còn h tr làm sch da nh nhàng, loi b nhanh các lp trang im cng u trên da, ci thin np nhn và tàn nhang hiu qu
 • Vi thành phn chính là axit L – ascorbic cùng vi thành phn chit xut t lô hi – sn phm sa ra mt Obagi mang li kh nng cp m siêu nhanh, sáng da an toàn và khin da sáng khe lên trông thy
 • Ngoài ra, ngi ta còn tìm thy trong thành phn ca sn phm này còn có chit xut t cúc La Mã, linh lng, Mt trong nhng thành phn có th bo v da khi nhng tn thng trc ó nhanh chóng, chng d ng da và gim kh nng mn .
 • Sn phm c thit k dng gel s dng khá du nh, d to bt là làm sch da hiu qu nhanh, sn phm không gây khô da, gim ty , duy trì m

Nhc im

Sn phm này không có gì phi chê c, tuy nhiên giá thành ca em nó thc s hi cao so vi phân khúc sa ra mt thông thng trên th trng hin nay.

ánh giá t khách hàng

Li khen ca khách hàng v sn phm sa ra mt Obagi C Cleansing

Giá tham kho: 1.000.000/ chai 177ml

Recommended Reading: The Beauty Chef Cleanse Inner Beauty Powder

Review 6 Sa Ra Mt Obagi Mu Mi Tt Nht Th Trng Hin Nay

M phm Obagi “t st ra ming” vi cht lng hiu qu vt tri nht trong các dòng m phm hin nay. Hãy cùng khám phá 6 sa ra mt Oabgi ang hot trend nht các cng ng làm p hin nay cùng Chiaki nhé!

 • 4. Sn phm Obagi nên dùng trong bao lâu?
 • Vi nhng ai ã và ang skincare chuyên nghip thì không th không bit n thng hiu ình ám trong ngành m phm – Obagi Medical. Dù gia nhp vào th trng Vit không lâu nhng brand cng nhanh chóng to nên cn st trên mi mt trn liên quan ti làm p và chm sóc da.

  Mt trong nhng sn phm làm nên tên tui Obagi trên th trng Vit chính là các dòng sa ra mt Obagi nh cao, không ch giúp loi b bi bn mà còn ci thin làn da khe mnh hn. Hãy cùng tìm hiu ngay 6 dòng sa ra mt mi nht – tt nht ca Obagi ngay trong bài vit di ây nhé.

  Review 6 sa ra mt Obagi mu mi tt nht th trng hin nay

  I Nt V Thng Hiu Obagi Medical

  Obagi Nu

  Thng hiu Obagi Medical là thng hiu dc m phm khá ni ting c to dng bi bác s Zein Obagi. Thng hiu m phm Obagi chính thc c công b vào nm 1988, c phân phi ti các phòng khám da liu ti M và gi là phân b rng rãi trên toàn th gii.

  Các sn phm ca brand này ch yu tp trung vào các sn phm c tr ci thin các vn da chuyên sâu nh nám, tàn nhang, mn, lão hóa,… cùng vi các sn phm chm sóc da liên quan khác. Chính vì vy mà lúc u, thng hiu m phm Obagi cn phi c bác s kê n s dng và iu tr theo vn ca da.

  Tri qua nhiu quá trình nghiên cu và iu ch, các sn phm ca thng hiu mang n cht lng n nh, uy tín và s dng n gin hn vi mi i tng khách hàng. Thm chí gi ây vic s dng mt s sn phm chm sóc da Obagi không còn phi bác s kê n.

  Thng hiu Obagi Medical là thng hiu dc m phm khá ni ting ti M

  Recommended Reading: 3 Day Green Juice Cleanse

  Hng Dn S Dng Sa Ra Mt Ng Cch

  s tin b ra xng áng, cng nh khi s dng sa ra mt Obagi phát huy ht công dng. Hãy ghi nh cách s dng hiu qu di ây nhé:

  • Bc 1: Luôn luôn làm sch tay trc khi ra mt
  • Bc 2: S dng nc m làm da mt, bi nc m s khin các l chân lông m t ó hp th các cht trong sa ra mt ti u hn. Nc quá nóng khin ly i lng du cn thit trên da, trong khi nc m s to nên hàng rào bo v t nhiên ci thin m trên da tt nht
  • Bc 3: Ly mt lng gel va ra lòng bàn tay, to bt và massage trên mt nh nhàng trong vòng 2 -3 phút. c bit bn nên tránh các vùng da mng nh da mt nhé.
  • Bc 4: Ra mt li bng nc m và lau khô mt trc khi bt u thc hin các bc skincare tip theo

  Chúý:

  Bn nên s dng sa ra mt 2 ln/ ngày, tuyt i không s dng sn phm ty trang thay th sa ra mt. Trong trng hp nu da b khô hoc kích ng sau khi s dng, bn có th rút ngn tn sut s dng xung 1 ln/ ngày hoc s dng cách ngày.

  > > > Tham kho thêm bài vit di ây bit skincare úng cách

  Sa Ra Mt Obagi Cho Da Du Mn Clenziderm Md Obagi

  M u cho các dòng sn phm sa ra mt Obagi mu mi c yêu thích nht hin nay trên th trng chính là sn phm CLENZIderm M.D. Suzanobagimd Foaming Cleanser 200ml – Mt sn phm có kh nng ci thin vn mn trên da hiu qu.

  Sa ra mt Obagi cho da du mn CLENZIderm M.D. Obagi

  im ni bt ca sn phm

  Nhc im

  Bi sn phm này có th khin bn b khô da nên hãy bt u s dng 1 ln / ngày da mt c làm quen, sau ó mi tng lên 2 ln/ ngày ci thin vn v mn nhé.

  Trng hp nu da bn tr nên bong tróc và khô quá mc, hãy gim tn sut s dng xung cách ngày.

  ánh giá t khách hàng

  ánh giá ca khách hàng v sa ra mt Obagi CLENZIderm M.D

  Giá tham kho: 960.000/ chai 118ml

  Read Also: Kiehl’s Bath And Shower Liquid Body Cleanser

  Sa Ra Mt Obagi Tr Mn Khng

  Các sn phm Obagi nói chung và các sn phm sa ra mt Obagi nói riêng c bào ch trc tip h tr iu tr và làm sch mn bng các sn phm có hiu qu cao .

  Trong ó các thành phn nh Axit salicylic và benzoyl peroxide là mt s thành phn mang li hiu qu c s dng gim và giúp ngn nga mn trong tng lai. Do ó, sa ra mt Obagi có th coi là mt trong nhng bc chm sóc da chuyên sâu giúp ci thin làn da mn.

  Sa Ra Mt Obagi C My Loi

  Obagi Nu Derm

  Thng hiu Obagi mang ti cho ngi dùng nhiu sn phm sa ra mt cho tng loi da riêng bit, ni tri nht và c a chung n nay chính là 6 sn phm u tú nh:

  • Sa ra mt Obagi Clenziderm
  • Sa ra mt Obagi foaming gel
  • Sa ra mt Obagi C
  • Sa ra mt Obagi 360
  • Sa ra mt Gentle Rejuvenation Soothing Cleanser
  • Sa ra mt Obagi Nu-Derm Gentle Cleanser

  Recommended Reading: Intense Cleanse To Lose Weight

  Beautiful Skincare Backed By Science

  Aloe Vera

  Aloe barbadensis leaf extract, commonly known as Aloe Vera, has been used in skincare for thousands of years. Rich in antioxidants, vitamins and beta carotene, Aloe Vera has anti-ageing and moisturising benefits when applied to the skin.

  Sage Extract

  Sage Leaf extract is a key ingredient in the Obagi Nu-Derm Gentle Cleanser. Sage increases blood circulation and stimulates cell renewal, delaying the onset of facial wrinkles. It is also rich in calcium and vitamin A.

  Sa Ra Mt Obagi C Tt Khng

  Nhìn chung sa ra mt Obagi review vi kh nng ci thin c nhiu vn trên da mt cách chuyên sâu nh nám, tàn nhang, mn trng cá, lõa hóa, c bit là sn phm ca Obagi còn c chia các sn phm dành riêng cho tng loi da riêng bit. C th nh: Sa ra mt cho da khô, da nhy cm, da hn hp và sa ra mt Obagi dành cho mi loi da.

  Ngoài ra, tt c sa ra mt ca Obagi hu ht khá d phân bit so vi các dòng sa ra mt thông thng. Sa ra mt Obagi ca M c thit k khá nh gn, có np y chc chn, các dòng sa ra mt có thit k nh nhau, ch khác mi thông tin bên ngoài sn phm.

  Also Check: Good Facial Cleanser For Combination Skin

  Sa Ra Mt Dng Gel Obagi Nu

  Là sn phm sa ra mt Obagi dng gel dành riêng cho da thng và da nhn. Sn phm mang ti mt cht gel có th làm sch da, bt nhn và khin da mn màng khe mnh hn rt nhiu.

  Sa ra mt dng gel Obagi Nu-Derm Foaming Gel cho da thng

  im ni bt ca sn phm

  • Là sn phm sa ra mt loi b du tha nhng li không ly i hoàn toàn lng du cn thit trên da, chính iu này khin da c làm sch mà vn rt khe mnh, không phá v hàng rào bo v t nhiên ca da mt
  • Sn phm giúp làm sch da, len li sâu vào l chân lông ly i bt kì bi bn hoc lp trang im nào còn sót trên da, t ó khin da khe mnh, sch s hn sau mi ln s dng
  • Vi thành phn chính là lô hi, c linh lng, hoa cúc La Mã, Mt trong nhng thành phn quan trng giúp làm du nh làn da và khin da tr nên mn màng hn bao gi ht
  • Vi chit xut t c linh lng – ây là thành phn có cha phn ln các vitamin, khoáng cht và oxy hóa, chúng có tác dng c ch các gc t do, chng lão hóa và nuôi dng làn da tr nên tr và khe mnh.
  • Sn phm sa ra mt Obagi Foaming Gel review vi texture dng gel trong sut, mùi thm t nhiên, nh nhàng, kh nng to bt tt, to bt mn và d ra trôi.

  ánh giá t khách hàng

  Review sa ra mt Obagi Nu-Derm Foaming Gel cho da thng

  Giá tham kho: 960.000/ chai 198ml

  Sa Ra Mt Lm Sch & Ty T Bo Cht Du Nh Obagi 360

  Obagi Nu

  ây là dòng sn phm sa ra mt Obagi có kh nng ty t bào cht nh nhàng, h tr giúp l chân lông tr nên thông thoáng, sn sàng cho các bc skincare chuyên sâu sau ó.

  Sa ra mt làm sch & ty t bào cht du nh Obagi 360

  im ni bt ca sn phm

  • Là sn phm thích hp cho nhng loi da khô, b mt da ang sn sùi, khô ráp và d xut hin các np nhn mi
  • Vi kh nng làm sch ca mình, sa ra mt Obagi 360 còn h tr tng cng m, làm sáng da và ci thin quá trình chng lão hóa
  • Vi chit xut ch yu t enzyme u , Polylactic Acid, Sodium Hyaluronate,… cùng các ht sinh hot d phân hy. Tt c to nên kh nng ty t bào cht tuyt mi. T ó nhanh chóng mang li làn da mm mi, mn màng và rng r
  • Sn phm có kt cu dng gel, kh nng to bt nhiu, mang li mùi hng du nh. Do ó mà khi apply lên da, ngi dùng s thy rt d chu
  • Ngoài ra, kh nng làm sch sâu khá tt, không nhn rít, không làm khô cng khi ra mt, mang li làn da ci thin hn trc rt nhiu
  • Sn phm không làm kích ng, không bong tróc hay mn , không cha cn và hng liu kích ng

  Nhc im

  Khác vi các dòng sa ra mt Obagi c review phía trên, ti dòng Obagi 360 thì nhà sn xut ã thit k dng tuýp ging nh các sn phm sa ra mt thông thng. iu này có th làm các fan ca Obagi hi ht hng.

  ánh giá t khách hàng

  Review sa ra mt Obagi 360 t khách hàng ã s dng

  Giá tham kho: 960.000/ tuýp 150ml

  You May Like: Do You Wash Off Cetaphil Cleanser

  Sa Ra Mt Obagi Cho Da Nhy Cm Gentle Rejuvenation Soothing Cleanser

  Cui cùng trong 6 sn phm sa ra mt Obagi mu mi nht trên th trng hin nay c yêu thích ó là sn phm Obagi Gentle Rejuvenation Soothing Cleanser dành cho da nhy cm.

  Sa ra mt Obagi Gentle Rejuvenation Soothing Cleanser

  im ni bt ca sn phm

  • Cái tên nói lên tt c, ây là sn phm sa ra mt có th s dng hng ngày, giúp làm sch da, cp m y nh vào thành phn du m
  • Vn là thành phn tinh cht lô hi, chúng có kh nng làm du da nhanh, ci thin tình trng da ang b kích ng
  • La chn sn phm sa ra mt Obagi cho da nhy cm giúp da c làm sch mà không ly i m t nhiên trên da. ây là mt vai trò quan trng trong quá trình chm sóc da chuyên sâu
  • c bit khi s dng xong sn phm, bn s thy làn da c mm mi và du nh hn bao gi ht.
  • Ngoài ra, sn phm sa ra mt Obagi Gentle Rejuvenation Soothing Cleanser còn khôi phc hàng rào bo v da t nhiên, giúp da khe khon trc nhng tác hi t môi trng bên ngoài, kích thích chuyn hóa oxy trong t bào, t ó tái to nên t bào mi khin da trng hng và mn màng theo thi gian

  Nhc im

  Sn phm có giá bán khá t

  ánh giá t khách hàng

  Nhiu khách hàng sau khi s dng ã yêu thích sa ra mt Obagi Gentle Rejuvenation Soothing Cleanser

  Giá tham kho: 1.000.000/ chai 200ml

  > > > Ngoài ra, thng hiu Obagi còn có rt nhiu các sn phm chm sóc da khác mà bn c có th tham kho thêm di ây:

  Sn Phm Obagi Nn Dng Trong Bao Lu

  Thi hn s dng d kin ca mt sn phm m phm c các chuyên gia da liu khuyên dùng là t 12 n 36 tháng tùy thuc vào cách bo qun ca bn. Tuy nhiên, i vi sa ra mt Obagi nu ã m hoc s dng thì Chiaki khuyên bn nên thay th sn phm mi sau khi ã m sn phm c mt nm.

  Trên ây là 6 sn phm sa ra mt Obagi mu mi ang c yêu thích nht th trng hin nay. Các dòng sn phm này hin ang c bán rng rãi trên th trng Vit Nam, bn c có th t mua sn phm trc tip ti bài vit hoc liên h mua sn phm sa ra mt chính hãng theo a ch Chiaki.vn di ây nhé.

  CHIAKI.VN – MUA SM TRC TUYN GIÁ TT

  Ti Hà Ni:

  a ch mi: Tng 1, tòa nhà 24T3 Thanh Xuân Complex, s 6 Lê Vn Thiêm, phng Thanh Xuân Trung, qun Thanh Xuân, thành ph Hà Ni

  a ch c: S 16 ngõ 181 Trng Chinh, Khng Mai, Thanh Xuân, Hà Ni

  Ti TP.HCM

  Showroom: S 62, Yên , Phng 1, Bình Thnh, TP. H Chí Minh

  Hotline: 0932.888.300

  You May Like: Haylie Pomroy 5 Day Cleanse

  Popular Articles
  Related news